Gebouwen

Groep Heylen investeert en ontwikkelt op maat. Steeds met de nadruk op functionaliteit, efficiency, duurzaamheid en architecturale meerwaarde.
State of the Art dus.
Voor het ontwerp van de gebouwen houden wij rekening met alle factoren eigen aan uw bedrijf: vrije buitenruimte, aantal en soort loskades, inpandige kantoren, mezzanines, goederenliften,… Een kleine aanpassing kan immers een grote impact hebben op de uiteindelijke uitbatingskosten van een modern distributiecentrum.

Bij ontwikkeling van deze gebouwen streven we naar "second life principles",  duurzame en multifunctionele gebouwen, klaar voor een tweede leven.
De gebouwen kunnen soepel aan wisselende noden worden aangepast. De vrije hoogte onder de spanten zal dan ook meestal 12,2 meter bedragen. Grote overspanningen geven de huurder flexibiliteit bij de indeling van de ruimte. Een super vlakke vloer verhoogt het comfort voor de gebruiker en reduceert de slijtage van rollend materieel.

De site en de gebouwen beantwoorden aan de nodige eisen om een ISPS, FM Global, TAPA FRS,… accreditatie te behalen.

Een eenvoudig en waterdicht contract garandeert  de prijs, de gebruiker kan budgetteren op lange termijn. Een mogelijkheid tot uitbreiding kan in de overeenkomst worden opgenomen.
Groep Heylen investeert, op vraag van de gebruiker, desgewenst in  magazijnuitrusting en beschikt over de nodige logistieke expertise om een  ideale magazijnopstelling in te plannen.

Wilt u tenslotte de positieve effecten van een nieuw, watergebonden,  distributiecentrum op uw supply-chain  en vooral, op uw supply-chain kosten, kennen? Groep Heylen beschikt over de nodige tools om dit voor u zichtbaar te maken.