Ligging

Economisch Netwerk Albertkanaal

Het nieuwe bedrijventerrein kadert in de plannen van de Vlaamse regering om rond het Albertkanaal een economisch netwerk te ontwikkelen van nieuwe en vernieuwde bedrijventerreinen: het ENA.
Het Albertkanaal fungeert hierbij als logistieke verbindingsas. Het gebied strekt zich uit van Antwerpen tot Lanaken en concentreert zich rond de as van het Albertkanaal en de E313. Het ENA moet een antwoord bieden op de ruimtedruk rond de haven van Antwerpen.

Blauwe banaan

Een instappunt voor de zeehavens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Rotterdam, dat centraal gelegen is in de blauwe banaan, de regio die begint bij de agglomeraties van Turijn en Milaan en eindigt in de West-Midlands van Groot-Brittannië, met daartussen de agglomeraties van onder andere de Randstad (R’dam en A’dam), de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied.
Deze blauwe banaan representeert één van ’s werelds grootste concentraties aan mensen (+/- 100 mio), geld en bedrijfsleven.

Vlakbij de aanvoerhavens en midden in een van
’s werelds de grootste afzetmarkten

Beter kan het haast niet.
Door gebruik te maken van de binnenvaart wordt het overbelaste wegennet rond de metropolen vermeden en worden tijd en middelen bespaard. Bovendien is dit ecologisch verantwoorde logistiek. De vaartijd per binnenschip vanuit de haven van Antwerpen bedraagt amper 3 uur en het binnenschip moet slechts één sluis door. Het grotere aanbod zal de dagelijkse frequentie op het kanaal opvoeren.

Nog meer troeven? Kijk dan verder...