Troeven

Filevrije aan- en afvoer

Een diepzeehaven kan niet zonder duurzame hinterlandverbindingen, en moet een vlotte afhandeling van deze verbindingen en goederenstromen blijven garanderen. Antwerp East Port ligt net buiten de congestiegordel rond Antwerpen en dus ideaal gelegen om als GAP (Gateway Access Point) te fungeren. Het volume vanuit het hinterland wordt in Grobbendonk geconsolideerd en kan via het binnenschip de haven van Antwerpen congestievrij bereiken.

Snel en concurrentieel

De afstand tussen de belangrijkste containerterminals van de haven van Antwerpen en het transferium in Grobbendonk is slechts 30 km, de doorstroomsnelheid is concurrentieel en vaak beter dan bij aanvoer per vrachtwagen.

Kostenverlagend

Samenwerking met andere terminals langs het Albertkanaal moet resulteren in een optimaal gebruik van de middelen, de binnenvaartschepen. Door ook de infrastructuur in Grobbendonk optimaal te benutten zal de totale kost voor de verlader structureel verlagen.

Green Label

De bewoner of de gebruiker van de site zal niet enkel op de aan- of afvoer van zijn goederen besparen. De huurder kan ook gebruik maken van het “Green Label” certificaat. De volledige site wordt milieuvriendelijk uitgerust: zonne-energie op het dak, lichtstraten en – koepels, sunhunters en transparante polycarbonaat wanden zorgen voor een efficiënte en natuurlijke verlichting. Het afvalwater van de site en haar gebruikers wordt ter plaatste al op een natuurlijke wijze gezuiverd.

De gebouwen worden opgetrokken met duurzame materialen en in de mate van het mogelijke energiepassief. Innovatieve concepten en toepassen van vernieuwende technologiën zijn noodzakelijk om ambitieuze doelstellingen te realiseren.
Een erkend bureau zal na een audit een duurzaamheidskenmerk uitreiken.
Deze audit helpt ook de operationele kosten terug te dringen en de ecologische prestaties van het gebouw te verbeteren. Wereldwijd (h)erkent men dit keurmerk als een sterk marketing-tool.

Een bouwvergunning voor een windmolenpark op de site werd ingediend. Deze windmolens zullen de site van groene energie voorzien en de totale CO2 huishouding neutraal houden.

Containerterminals in Provincie Antwerpen

Waterwegen Provincies Antwerpen Vlaams-Brabant en Limburg met containerterminals voor de binnenvaart. (Bron : www.binnenvaart.be)

Werkgelegenheid - Competentiepool

Reeds lang is duidelijk dat logistiek voor deze regio en bij uitbreiding voor VL en B, de werkgever van de toekomst zal zijn. Meerdere multinationale bedrijven erkenden de voordelen van deze regio en vestigden hun distributiecentra hier (Lexmark, Wilkinson, Energizer, Nike, Estee Lauder, Casa…). De opleidingen, blue en white collar, zijn beschikbaar in de regio. HIK (Geel) voorziet uitstekende opleidingen “logistiek”, bachelor en master. De nodige arbeidskrachten zijn dus voorradig.

Maatwerk

Groep Heylen investeert in duurzame gebouwen met een architecturale meerwaarde, zoveel is duidelijk. Bovendien komt het gebouw er pas nadat alle noden en wensen van de toekomstige bewoner aanhoord werden. Een eenvoudige aanpassing kan immers een grote impact hebben op de uiteindelijke uitbatingskosten van een modern distributiecentrum. De specificaties worden dus steeds nauwgezet en in overleg door genomen. De gebouwen en/of de site zullen voldoen aan de normen om een ISPS , FM Global, TAPA FSR accreditatie te halen.